IMDb Top 10 movies of Anushka Shetty

WRITTEN BY Aditi Shrivastava2023-04-23,10:41:19

Baahubali: The beginning & conclusion

IMDb rating: 8.0 and 8.2

IMDB

Vikramarkudu

IMDb rating: 7.7

IMDB

Arundhati

IMDb rating: 7.3

IMDB

Billa

IMDb rating: 6.1

IMDB

Linga

IMDb rating: 5.6

IMDB

Khaleja

IMDb rating: 7.6

IMDB

Rudhramadevi

IMDb rating:5.0

IMDB

Bhaagamathie

IMDb rating:7.0

IMDB

Mirchi

IMDb rating: 7.3

IMDB

Vedam

IMDb rating: 8.1

IMDB

Top 10 Most Expensive Pan India film