Khatron Ke Khiladi 12 Confirmed Contestants

WRITTEN BY Divya Bhati news

Rubina Dilaik

Shivangi Joshi

Chetna Pande

Sriti Jha

Mohit Malik

Nishant Bhatt

Pratik Sehajpal

Rajiv Adatia

Tushar Kalia

Faisal Shaikh (Mr. Faisu)

Erika Packard

Kanika Mann

Aneri Vajani

For Television Updates....